Uzman Psikolog Selen Türkiş Elçi

Uzman Psikolog Selen TÜRKİŞ ELÇİ

1987 İstanbul doğumludur. 2009 yılında lisans eğitimini Psikoloji bölümünde tamamlayıp, yüksek lisansını yaparak Uzman Psikolog unvanını almıştır. Bu eğitimi esnasında Medicana Hospital Group, Surp Pirgiç Hastanesi, Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çalışmalarını başarılı şekilde tamamlayarak mesleki deneyim kazanmıştır.

2009 yılında çalışmaya başladığı İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde Çocuk ve Ergen Psikoloğu olarak görev almıştır. Bu görev esnasında sadece bireysel terapiyle sınırlı kalmayıp İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yer alan okullarda hem öğrencilere hem de ailelerine çeşitli seminerler vererek çocuk gelişimi hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. İBB’ye bağlı çeşitli kurumlarda ruh sağlığına ilişkin seminerler vermiştir.

Reyhana Seedat’tan aldığı oyun terapisi eğitimi ile Apt (Association for Play Therapy) onaylı oyun terapisti unvanı almaya hak kazanmıştır. Yine Apt onaylı Kukla ve Öykülerle Terapi, Kum Tepsisi Terapisi eğitimlerini de tamamlayarak uygulama yetkisine sahip olmuştur.

2009 yılında tamamlamış olduğu EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) eğitimi ile çocuk ve ergenlerde travmalar ve fobiler üzerine bini aşkın terapi yapmıştır. 2011 Van Depremi sonrası gönüllü çalışmalara katılan Elçi, bu terapi sistemi ile saha çalışmalarına katkı sağlamıştır.

Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar), kaygı bozuklukları, sosyal – özgül fobi ve davranış sorunları gibi problemlerin çözümü için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi uygulamaktadır.

2014 yılında 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktadır.

Denver, Gessel, Frostig Görsel Algı Testi, Peabody, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Stanford Binet Zeka Testi, Agte, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Mmpi Kişilik Envanteri ve Peri Masalları testlerini uygulama yetkisine sahiptir.

10-18 Yaş Arası  Danışmanlık Hizmeti Vermektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Sadece online terapi hizmeti vermektedir.