Uzman Klinik Psikolog Ferda Çıkrıkcıoğlu

Uzman Psikolog Ferda ÇIKRIKCIOĞLU

2013 yılında lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü tamamlamıştır.

Lisans eğitiminde klinik becerilerini geliştirmek amacıyla Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Servisinde stajını tamamlamış, İstanbul Psikiyatri Enstitüsünde eğitimler almıştır.

Yüksek lisansını, Klinik Psikoloji üzerine tezli olarak Beykent Üniversitesinde tamamlamıştır. Yüksek lisans stajını ise Fransız Lape Psikiyatri Hastanesinin yatan hasta servislerinde yapmıştır.

1 sene özel öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsünde Adli Psikoloji Doktora derslerine katılım sağlamıştır.

Mezuniyetini takiben kamuda (Küçükçekmece Belediyesi) psikolojik danışmanlık merkezinde uzman klinik psikolog olarak 5 sene boyunca çalışmış, şube sorumlusu olarak görev almıştır. Belediyede çalışma sürecinde öğrenci, ebeveyn ve vatandaşlara yönelik seminerler vermiştir. Adalet bakanlığının verdiği görevlendirme ile mahkemelere “Danışmanlık Tedbiri”ni (18 yaş altı psikolojik danışmanlık) takip, yürütme ve raporlandırması ile ilgili aile içi şiddet, istismar, mağdur ve suça sürüklenen çocuklar/ergenler ile çalışmıştır.

Belediyeden ayrıldıktan sonra özel bir hastanede ve akabinde çeşitli danışmanlık merkezlerinde uzman klinik psikolog olarak çalışmaya devam etmiştir.

Alandaki eğitimleri; şema terapi, EMDR, çift ve cinsel terapi ve sigara, alkol ve madde bağımlılığı tedavi programını tamamlamıştır .

Aktif olarak; ergen, yetişkin, çift ve cinsel terapi alanlarında çalışmaktadır.

Bununla birlikte bir derneğin sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü psikolog olarak yer almaya devam etmektedir.

Çalışma Alanları:

Ergenler ile;

 • Sınav Kaygısı
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Ebeveyn Çatışmaları
 • Aile içi İletişim Problemleri
 • Sosyal Fobi
 • Ergenlik Sorunları
 • Arkadaşlık İlişkilerinde Sorunlar
 • Uyum Problemleri
 • Kişilik Testleri
 • Psikolojik Problemleri Belirleme Testleri
 • Özgüven Sorunları
 • İstismar ve İhmal
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Ebeveynler için psikoeğitim

Yetişkin ve Çiftler ile;

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Fobiler
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Yeme Bozuklukları
 • Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Evlilik, Çift ve İlişki Sorunları
 • Psikolojik problemleri belirleme ve tarama testleri

Eğitim, Seminer ve Sertifikalar:

 • 17. Ulusal Psikoloji Kongresi (2012)
 • MMPI Uygulamalı Test Eğitimi ve Sertifikasyonu (2013)
 • Cinsel Terapi Eğitimi Ve Sertifikasyonu (2014)
 • Cinsel Terapi Süpervizyonu (2014)
 • Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi Ve Sertifikasyonu (2016) Şema Terapi Eğitimi ve Sertifikasyonu (2018)
 • SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) Eğitim ve Sertifikasyonu (2018)
 • EMDR 1.Düzey Eğitim, Sertifikasyon ve Süpervizyonu (2019)
 • Sanat Terapisi Eğitimi.